ارزش شهادت

پیامبر اکرم در ارزش شهادت فرمودند:

شرافت مندانه ترین مرگ، شهادت است.

 

در روایتی دیگر می فرمایید:

بالای هر نیکی، نیکی ست تا آن را که مرد در راه خدا کشته شود  پس، چون در راه خدا کشته شد بالا تر از آن نیکی و ارزشی وجود ندارد.

/ 0 نظر / 21 بازدید